Amarildo Belshi

Nderhyrje Kirurgjikale

 

Kryejme keto nderhyrje

-YAG Laser kapsulotomy

-YAG Laser iridotomy

-Pterigion

-chalazion

Plastikat palpebrale

-Dacryocystorhinostomia

-Transkanalikular Laser (kirurgji pa hapje ) 

KLINIKA E SYRIT Lomed

është e përkushtuar në shërimin tuaj të plotë, në përmirësimin e të parit dhe kualitetit të jetës, përmes shërbimit cilësor, ekipit profesional dhe teknologjisë më të re botërore.

Rr. Bardhyl, prane Spitalit Nene Tereza

Kontakt